Flexaret sraz VI (2020, Ostrava)

Šestý sraz milovníků fotoaparátů Flexaret se konal v Ostravě 5. září 2020.

Po přivítání účastníků u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a rozdělení darů od sponzora, firmy Foma, vyrazila skupinka na haldu Ema. Po sestupu pak následoval společný oběd a procházka do Vítkovic, kde jsme obdivovali okolí Mírového náměstí a Štítovou kolonii.

V pohyblivých obrázcích zachytil setkání Jan Bogumský:

Fotografie od účastníků napoví, že navzdory době COVIDové se setkání vydařilo.

Flexaret sraz II. – Ostrava

Velký úspěch prvního Flexaret srazu dal pořadateli jasně najevo, že je o tuto akci velký zájem a že by se mohla pořádat pravidelně. Po poradě s kolegy se rozhodl udělat Flexaret sraz putovní záležitostí a každý rok jej pořádat v různých městech republiky. Pro rok 2016 bylo jasnou volbou město Ostrava. Zaprvé zde působí většina organizátorů a navíc se v Ostravě nachází i velmi známý obchůdek Kamrlík fotografie, kde se dají sehnat všeliké potřeby pro klasickou fotografii.

Sraz začal v 10:00 na Masarykově náměstí u Mariánského morového sloupu. Po přivítání a několika slovech hlavního organizátora čekalo na účastníky milé překvapení v podobě sponzorského daru od firmy Foma Bohemia spol. s r.o., která nám na tuto akci darovala svitkové filmy. Následovala skupinová fotografie se všemi účastníky a jejich Flexarety.

Ve stejný den probíhalo na Masarykově náměstí i jiné setkání milovníků staré techniky, a to motorové. Bylo tedy co obdivovat, ať už se jednalo o historické fotoaparáty či o veterány. Po prohlídce a focení v centru Ostravy jsme se přesunuli na procházku do Komenského sadů spojenou s obědem a také došlo na krátkou prohlídku Dolní oblasti Vítkovic. 

I ostravský Flexaret sraz byl příjemným setkáním všech nadšených držitelů tohoto fotoaparátu. Je třeba poděkovat hlavnímu organizátorovi Petru Prejdovi, firmě Foma Bohemia spol. s r.o. a všem zúčastněným. 

Do nového setkání v podobně atraktivním městě na shledanou – a dobré světlo.

Text: Jarmil Bobin, Eva Prejdová

Jak to začalo? (Nultý ročník)

Idea setkat se s ostatními analogovými nadšenci a milovníky fotoaparátů Flexaret padla zde ve fóru na Temné komoře v listopadu 2014. Navrhl to Petr Prejda a po kladném ohlasu stanovil termín a místo srazu a jak je jeho zvykem dál již dal věcem volný průběh.

Na dohodnuté místo před Ostravskou radnicí dorazila 29.11.2014 silná trojice Eva, Petr (dnes Prejdovi) a Standa (skromný autor tohoto příspěvku). Dále nechme již mluvit historii jak je zachycena ve fóru na Temné Komoře:

Sešli jsme se ve složení: dva s flexaretem + jeden krásný doprovod bez. Lokálním rázovitým slovníkem bych stručně shrnul, že byla „kosa jak cyp“, takže jsme se prošli kolem vody a zapadli někam na čaj. O produktivitě této fotovycházky bych dále spíše pomlčel. Jako akce k navazování kontaktů to podle mne splnilo účel – rád jsem Petra poznal a domluvili jsme se na opakování za příznivějšího počasí.

Petr pak na následující jaro naplánoval první ročník srazu Flexaret v Brně, na který již dorazilo podstatně více lidí.

V Ostravě se pak začala scházet skupina nadšenců analogové fotografie, která se potkávala v Kamrlíku Fotografie Ládi Vavříka, v restauračních zařízeních (opravdu výjimečně) nebo například na chalupě Dalibora Bednáře. Na těchto workshopech se setkáváme celkem pravidelně několikrát ročně dodnes.

Z těchto setkání se nakonec vyklubaly i již tři skupinové výstavy tohoto neformálního uskupení:

A další spolupráce je v plánu!

A to vše je důsledkem nultého a prvního srazu, na kterých se podařilo jádro téhle báječné party dát dohromady…

Flexaret sraz III. – Brno

29. dubna 2017 se konal třetí ročník Flexaret srazu, tentokrát opět v Brně. A nebyl by to brněnský Flexaret sraz, kdyby nezačal v Café Flexaret. Účastníci byli jako obvykle již zdálky poznat podle svých krásných dvouokých zrcadlovek zavěšených kolem krku. Už od začátku panovala dobrá nálada. Majitelé Flexaretů si nad dopolední kávou vyměňovali své zkušenosti, chlubili se nejnovějšími úlovky, radili méně zkušeným a pořizovali první hromadné fotografie.

Po krátké úvodní řeči hlavního organizátora se skupina vydala na procházku po Brně. Nejen kvůli krásám tohoto města byla – jako obvykle – akce provázena intenzivním fotografováním vedoucím k enormní spotřebě filmů. V tomto ohledu již potřetí podala pomocnou ruku firma Foma Bohemia spol. s r.o., která poskytla zásobu filmů. Tentokrát za tímto účelem vyslala svého zástupce, pana Mgr. Vítězslava Krejčího, aby se srazu osobně zúčastnil. Jeho návštěva se setkala s velkým nadšením – převážně amatérští fotografové a nadšenci tak měli mimo jiné vynikající příležitost dozvědět se více o firmě Foma a jejích produktech.

Brněnský sraz se opět povedl a je třeba opět poděkovat zakladateli a organizátorovi akce panu Petru Prejdovi, firmě Foma Bohemia spol. s r.o. zastoupené panem Mgr. Vítězslavem Krejčím a především všem, kteří sraz navštívili a tím jej obohatili.

Text: Jarmil Bobin, Eva Prejdová

Flexaret sraz IV. – Hradec Králové

V pořadí již čtvrtý Flexaret sraz se konal dne 12. května 2018 v překrásném univerzitním městě, městě studentů a Fomy – v Hradci Králové. Opět se sešel hojný počet účastníků, což bylo důkazem faktu, že láska k fotoaparátu Flexaret neutuchá, ba naopak.

Po oficiálním zahájení následovala prohlídka historického jádra města. Průvodkyní nám byla sličná paní Eva, která zde studovala, a proto nás dokázala provést nejhezčímí zákoutími centra i přilehlých hradeb a parků. Po společném obědě prohlídka pokračovala a zakončení srazu se – jako již tradičně – neslo v duchu odborných fotografických diskuzí nad půllitrem piva či šálkem kávy.

Stejně jako každým rokem, i tentokrát nám byla sponzorem firma Foma Bohemia spol. s r.o. Již podruhé vyslala na sraz svého zástupce, pana Mgr. Vítězslava Krejčího, který stejně jako předchozí rok zdatně čelil mnoha dotazům ze strany fotoamatérů.

Flexaret sraz v Hradci Králové se vyvedl a díky patří organizátorovi této akce Petru Prejdovi, panu Krejčímu, který se opět trpělivě snažil zodpovědět každou otázku, firmě Foma Bohemia spol. s r.o. za poskytnutí daru v podobě fotomateriálu a hlavně všem, kteří se dostavili a strávili společně jeden příjemný den.

 

Text: Jarmil Bobin, Eva Prejdová

Na 8mm natáčel setkání Petr Prejda: