Flexaret sraz III. – Brno

29. dubna 2017 se konal třetí ročník Flexaret srazu, tentokrát opět v Brně. A nebyl by to brněnský Flexaret sraz, kdyby nezačal v Café Flexaret. Účastníci byli jako obvykle již zdálky poznat podle svých krásných dvouokých zrcadlovek zavěšených kolem krku. Už od začátku panovala dobrá nálada. Majitelé Flexaretů si nad dopolední kávou vyměňovali své zkušenosti, chlubili se nejnovějšími úlovky, radili méně zkušeným a pořizovali první hromadné fotografie.

Po krátké úvodní řeči hlavního organizátora se skupina vydala na procházku po Brně. Nejen kvůli krásám tohoto města byla – jako obvykle – akce provázena intenzivním fotografováním vedoucím k enormní spotřebě filmů. V tomto ohledu již potřetí podala pomocnou ruku firma Foma Bohemia spol. s r.o., která poskytla zásobu filmů. Tentokrát za tímto účelem vyslala svého zástupce, pana Mgr. Vítězslava Krejčího, aby se srazu osobně zúčastnil. Jeho návštěva se setkala s velkým nadšením – převážně amatérští fotografové a nadšenci tak měli mimo jiné vynikající příležitost dozvědět se více o firmě Foma a jejích produktech.

Brněnský sraz se opět povedl a je třeba opět poděkovat zakladateli a organizátorovi akce panu Petru Prejdovi, firmě Foma Bohemia spol. s r.o. zastoupené panem Mgr. Vítězslavem Krejčím a především všem, kteří sraz navštívili a tím jej obohatili.

Text: Jarmil Bobin, Eva Prejdová